Dil Seçiniz
 
ANC A.Ş. 2004 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuştur, hayvan sağlığı ve beslenmesi konularında faaliyet göstermektedir. ANC A.Ş.’nin odaklandığı alanlar; ülkemizin hayvansal protein ihtiyacını karşılayan ve gelecekte de önemi devam edecek olan KANATLI, KÜÇÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ ve KÜLTÜR BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ sektörleridir. ANC A.Ş. bu alanlara özel ürün ve servisler geliştiren AVICENTER, AQUACENTER, RUMICENTER ve ÇİFTLİĞİM AGROMARKET ekipleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu ekipler “teknik mükemmelliğe” ulaşmak için sürekli çalışmakta, ürün ve servislerini müşterilerine ulaştırmaktadır.
ANC A.Ş. hisseleri 2015 yılı Mart ayından itibaren Huvepharma®’ya devredilmiştir. Faaliyetler, global bir firma olarak aynı hızla devam etmektedir. Huvepharma®, Domuschiev ailesine ait Bulgaristan merkezli özel bir kuruluştur. Dünyanın en büyükleri arasında olan fermantasyon tesislerinin özelleştirmesini takiben globalleşme çalışmalarına başlamış ve özellikle koksidiyostatlar, yem enzimleri ve hayvan sağlığı ürünlerinde global pazarın lider firmaları arasındaki yerini almıştır. Hayvan sağlığı alanında dünya çapında gerçekleştirdiği satın almalarla pazardaki pozisyonunu daha da güçlendirmiştir.
Huvepharma® ile işbirliği, ANC A.Ş.‘nin kuruluş yılı olan 2004’te başlamıştır. O günden itibaren gerek ülkemizde, gerekse global pazarda her iki kuruluş da yaptığı çalışmalar ile müşterilerinin güvenini kazanmış ve içinde bulunduğu endüstri standartlarının 5-6 katı hızda büyüme katetmiştir.
 
www.huvepharma.com
 
 
GELİŞEN BİR ÜLKENİN ARTAN İHTİYAÇLARI
 
Ülkemiz 70 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer almaktadır. Nüfus artışı, gelir artışı, şehirleşmenin hızla artması, hayvansal protein ihtiyacının daha da artacağının temel işaretleridir. Bu durum ülkemiz hayvancılığının önümüzdeki 20-30 yılda sürekli büyüme göstereceğini; verimlilik, beslenme programları, hayvan sağlığı, gıda güvenliği gibi alanlarda önemli gelişmelerin yaşanacağını göstermektedir. Bunlara ek olarak, Avrupa Birliği’ne üyelik konusu bu değişiklikleri daha da hızlandırmaktadır. Hayvansal gıda üretiminin tüm aşamalarında büyük değişiklikler olmaktadır. Küçük aile işletmeleri ekonomik olarak daha etkin büyük işletmeler haline dönüşmekte; hayvan yetiştiricileri, gıda üreticileri, bu sektöre katkı sağlayan tüm segmentler ve ilgili devlet kurumları yeni şartlara adapte olabilmek, global standartları tutturabilmek için sürekli bir değişim içinde bulunmaktadır.
 
 
HAYVANCILIĞIN GELİŞİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 
Ülkemiz hayvancılığı hızlı bir değişim içinde olup hayvancılık işletmelerimiz gelişip büyürken, ihtiyaçları da artmakta ve çeşitlenmektedir. Gelecekte bu sektörde var olmanın yolu, sağlanan ürün ve servislerin sürdürülebilirliğinden geçmektedir. Aksi takdirde canlı materyalle uğraşan ve zamanla yarışan hayvancılık sektörünün sürdürülebilir bir gelişme içinde olması beklenemez. ANC A.Ş. bu gerçeğin farkında olarak, doğru ürün ve servislerin geliştirilmesi, müşterilerine zamanında ulaştırılması konusunda kendini sürekli geliştirmektedir. Ancak bu sayede müşterileri ile sağlıklı ve sürekli bir ortaklık ilişkisi kurulabileceğini bilerek gelecek çalışmalarını planlamaktadır.
 
 
 
 
 

 

Farmakovijilans Bildirim Formu